Imagine header
 
office@spitalcarei.ro  
  
 
 


 
 


 
 

INTERNARE

 

  • Birou internari: 7-15 , Tel: 0261-706-271

INTERNAREA DE URGENTA

Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita.
Serviciile medicale sunt decontate de catre CNAS pe perioada de urgenta, indiferent daca pacienții au sau nu calitatea de asigurat.
În cazul pacienților neasigurați încetarea / continuarea starii de urgenta este certificata de medicul curant, este inscrisa in FO si vizata de seful de sectie.
Pacientul neasigurat trebuie informat de incetarea starii de urgenta si de obligativitatea de a-și clarifica situatia conform cu procedura de mai jos.
Mentinerea acestuia in spital se face doar cu condiția plății cheltuielilor de spitalizare in afara perioadei de urgenta in baza unui “Angajament de plata” semnat de bolnav si contrasemnat de medical curant. Angajamentul de plata se va depune de către asistenta șefă la oficiul juridic, cu adresa de inaintare inregistrata la registratura spitalului.

INTERNAREA IN SPITALIZARE PROGRAMATA – CONTINUA / DE ZI

Medicul curant are următoarele obligatii:
- Solicita biletul de trimitere de la medicul de familie.
- Informeza pacientul despre diagnostic si procedurile care urmeaza sa fie efectuate.
- Informeaza pacientul privind capacitatea spitalului de a asigura costurile tratamentului medical.

Pacientul :
Se prezinta la biroul de internari cu :
- Actul de identitate
- Biletul de internare semnat de medicul din ambulator
- Obligatoriu dovada calitatii de asigurat eliberat de CJAS de domiciliu sau adeverinta de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S.
- Card de sanatate.

Biroul de internari:
- Daca pacientul NU se regaseste in baza de date, sau NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA (prin acest document pacientul se angajeaza sa prezinte in timp util dovada calitatii de asigurat sau sa achite cheltuielile de spitalizare); pacientul este notat în foaia de observație ca "neasigurat/angajament de plata".
- In cazul în care un pacient asigurat sau neasigurat solicită o interven?ie medicală care nu se află pe lista serviciilor medicale spitalicești decontate sistemul de asigurări sociale de sănătate, pacientul va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA a serviciilor solicitate contra cost.
- Va preda in data de 25 ale lunii toate Angajamentele de plata catre Serviciul Contabilitate cu adresa de inaintare conform modelului anexat;
- Arhiveaza dovada calitatii de asigurat;
- Daca dovada este prezentata in timpul spitalizarii sau dupa externare (in luna in care bolnavul a fost externat), la Biroul de internari, dupa operarea in FO electronica a
schimbarii calitatii de asigurat, dovada se arhiveaza;
- Daca dovada de asigurat este prezentata in perioada urmatoare lunii in care bolnavul a fost externat, dupa operarea in FO electronica a calitatii de asigurat biroul de internar o va trimite biroului contabilitate pentru ca neasiguratul sa fie scazut din evidentele Contabile.

ANGAJAMENTUL DE PLATA:
Prin acest document pacientul se angajeaza:
- sa prezinte in timp util dovada calitatii de asigurat sau
- sa achite cheltuielile de spitalizare, daca nu poate face dovada calitatii de asigurat sau ăn cazul în care solicita servicii medicale contra cost.
Prezentarea dovezii calitatii de asigurat se face in timpul spitalizarii sau dupa externare fara a depasi luna calendaristica a zilei externarii.
Dovada de asigurat se depune la biroul de internari sau la asistenta sefa care are obligatia de a o transmite biroului de internari.
In sectie – Bolnavului neasigurat ajuns in sectie i se recomanda sa prezinte dovada de asigurat pe timpul internarii. Asistenta sefa va trimite dovada de asigurat biroului de internari, unde va urma procedura prezentata mai sus. La fel va proceda cu dovada de asigurat primita dupa externarea bolnavului.
Serviciul de statistica – Pina la data de 25 ale fiecarei luni verifica in baza de date a spitalului situatia neasiguratilor din luna precedenta, confruntind-o cu situatia validarilor primita de la Institutul DRG. Dupa ce pune de acord cele doua situatii, intocmeste un tabel (conform anexei) pe care il inainteaza atit biroului contabilitate, in vederea inregistrarii neasiguratilor in evidentele contabile.
Biroul Contabilitate – Procedeaza la inregistrarea in contul sintetic si analitic de Debitori a neasiguratilor in baza tabelului primit de la Serviciul de statistica.
Opereaza incasarile de la bolnavii neasigurati si comunica trimestrial conducerii unitatii situatia bolnavilor ramasi neasigurati.
Opereaza scoaterea din evidenta a bolnavilor neasigurati care au prezentat ulterior dovada de asigurat, in baza dovezii primite de la Biroul de internari. Ca si document justificativ de inregistrare, anexeaza o copie a acestei dovezi, originalul predându-l la sectie pentru a se atașa Foii de observatie a bolnavului.
Procedeaza la intocmirea formelor legale de urmarire a bolnavilor neasigurati pentru recuperarea debitelor, in baza comunicarilor de la Serviciul Statistica, respectiv de la Biroul Contabilitate.

OBLIGATII
1. MEDICUL CURANT IN AMBULATORUL DE SPECIALITATE
a. Comunica pacientului toate informatile necesare privind diagnosticul, investigatiile necesare pentru precizarea diagnosticului, si manevrele terapeutice.
b. Informeaza pacientul privind capacitatea spitalului de a asigura costurile tratamentului medical
c. Comunica pacientului necesitatea de a fi asigurat, si optiunile legate de calitatea de asigurat.
d. Completeaza biletul de internare

2. BIROUL DE INTERNARI
Verifica existenta documentelor necesare internarii:
- Carte de identitate
- Bilet de internare
- Document care atesta calitatea de asigurat, sau Angajamentul de plata
- Card de sanatate
Obiecte necesare la internare: (se comunica pacientului)
Informarea se face la biroul de internari sau asistenta care va prelua pacientul pe sectie cu urmatorul text:
Obiectele si materialele necesare igienei dvs. personale in spital:

  • Crema si aparat de barbierit ;
  • Pieptene si perie de par ;
  • Prosop, burete si sapun ;
  • Periuta si pasta de dinti ;
  • Pijamale / camasa de noapte ;
  • Halat si papuci ;

Daca nu le detineti, sau le-ati uitat acasa, sau nu au putut fi aduse datorita starii dvs. de urgenta, ele pot fi aduse cat mai repede de un apartinator, sau pot fi cumparate cu preturi accesibile de la magazinele functionale din spital.
Obiectele de valoare nu se pastreaza cu dvs. in spital: Spitalul nu îi asuma responsabilitatea pentru obiectele de valoare ca de exemplu bani, bijuterii si alte bunuri personale. Pacienii sunt rugati sa trimita acasa prin intermediul rudelor bunurile personale, inclusiv obiectele de valoare, bijuteriile si documentele importante. Pastrati numai sume mici de bani (suficienti pentru cheltuieli zilnice, sau eventual pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de drumul de intoarcere de la spital acasa).
Nu uitati! Comunicati personalului spitalului numele, adresa si numarul de contact ale rudei dvs. cea mai apropiata.

Programarea pentru internare:

Internarea pe sectie se poate face:
- imediat, in urma consultului de specialitate din ambulator
- programat, in cazul in care nu este posibilă asigurarea internarii din cauza incapacități de asigurare a conditiilor de internare (conditii hoteliere sau conditii tehnice medicale – gradul de utilizare a echipamentelor, in special de iradiere)

In cazul transferului pacientului de pe o sectie pe alta se face cu acordul medicului sef de sectie in baza protocolului de transfer.

Boala cronica este aceea care nu pune in pericol viata pacientului. Astfel, in cazul unui bolnav cronic există doua posibilităti — fie este tratat imediat si atunci plăteste, fie beneficiaza de fondurile sistemului de asigurari de sănătate din Romania, dar se inscrie pe o lista de așteptare. Lista de așteptare se crează dupa o programare realizata de medic.

Un bolnav cronic care se prezinta la control, avînd eventual si dureri, poate fi amanat pentru internare, dacă medicul curant consideră acest lucru, ori daca sectia în care bolnavul solicită internarea este aglomerata.
Exceptie la programare fac urgentele care nu suporta nici o amanare.
Programarea pentru bolnavii cronici trebuie să asigure evitarea aglomerarilor din spital si, implicit, disconfortului pacientilor.

Lista de asteptare a fiecarei sectii este gestionată de catre medicul sef al sectiei si informează continuu asistenta sefa. Aceasta lista contine datele pentru identificarea pacientului, datele medicale esentiale si data programarii pentru internare cu perioada estimata de spitalizare.

Regulile de gestionare a listelor asteptare/programare
Înscrierile pe listele de asteptare se fac prin acordul pacientului pe baza informarii adecvate, iar indicațiile si contraindicațiile tratamentului, precum si inscrierea sau stergerea de pe lista de asteptare sunt inițiate de medicul curant.
Administrarea listei de asteptare/programare se face tinand cont de
- cicliciltatea tratamentului pe care il urmează pacientul,
- in baza evidentei paturilor disponibile la nivel de sectie,
Pacientii de pe listele de asteptare trebuie să beneficieze de îngrijire în ordinea recomandarilor de specialitate, bazate pe rezultatele preconizate. Daca aspectele mentionate mai sus nu se pot diferenția, atunci îngrijirea trebuie acordată in ordinea cronologică a înscrierilor.
Ordinea pacientilor pe lista de asteptare poate fi modificată în cazul în care starea pacientului se schimbă, sau apar alte nevoi de ingrijire, dar acest lucru nu poate defavoriza starea pacientilor aflați inaintea acestuia.
Medicul sef al fiecăre sectii poate desemna o persoană responsabilă pentru administrarea listei, care inregistreaza datele pacientilor in conformitate cu informatile primite de la medicul curant, si conform legii se publică pe site-ul spitalului.
Daca medicul curant al unui pacient observă, în urma consultării sau in baza declaratiei pacientului, ca acesta nu este apt pentru ingrijiri în momentul specificat pe listă, este obligat sa raporteze imediat persoanei care gestioneaza lista.
Daca pacientul este apt de ingrijire trebuie programat in cel mai scurt timp.
Medicul curant comunică disponibilitatea pacientului celui care gestionează lista de așteptare, după care, de comun acord cu medicul curant, se stabilește o nouă dată pentru consultație.
Persoana responsabilă pentru gestionarea listei de așteptare va publica pe site informația din care să reiasă în mod concret posibilitatea de a indentifica locul ocupat de pacienți pe lista de așteptare.
Obligativitatea gestionării listei de așteptare nu afectează dreptul spitalului de a asigura servicii de îngrijire a sănătății conform planului propriu de planificare, în cazul în care acestea sunt altele decât cele de pe lista de așteptare. Dacă spitalul are o listă de așteptare, aceasta trebuie gestionată conform regulilor listei de așteptare instituționale.

Reguli de vizitare
Grija fata de pacieni este prima preocupare a spitalului nostru. Pentru a optimiza serviciile medicale si de asistenta , vizitarea pacienilor este limitata la un anumit program si de aceea îi rugm pe pacieniti si pe vizitatori sa respecte orele de vizita dupa cum urmeaza:
Accesul liber zilnic intre orele 15.00-17.00 si sambata –duminica orele 10.00-12.00 si 15.00-17.00.
Vizitele sunt restricionate în afara orelor de mai sus.
Vizitele care se fac în afara acestui program, numai in cazuri speciale, pot fi stabilite cu personalul medical al sectiei (medicul sef de sectie, medicul curant, sau asistenta de salon). În interesul securitatii, combaterii si prevenirii incendiilor si din cauza spatiului redus al sectiei, uneori vizitatorilor li se poate cere sa praseasca spitalul. Doar cel mult doua persoane pot vizita un pacient în acelai timp. Aceasta problema ramâne la decizia medicului sef al fiecarei sectii. Copiii care îsi viziteaza rudele în spital trebuie sa fie însoiti si supravegheati tot timpul de catre un adult.
Vizitatorilor li se va cere sa plece imediat dupa ora 17:00 si numai prin holul principal de la intrare, astfel încât sa se permita personalului sa pregateasca pacienii pentru noapte. Vizitatorilor si rudelor li se cere sa sprijine personalul pentru a se asigura ca toti vizitatorii pleaca în momentul în care li s-a cerut acest lucru.
Vizitatorilor li se cere sa ia la cunostinta regulile de igiena a mâinilor si sa accepte sfaturile personalului din spital în legtura cu protocolul de tinere sub control a infectiilor, ca de exemplu gastroenterita virala (sa poarte îmbracaminte de protectie pe care au primit-o de la dispecerat cand au intrat in spital, sa se spele pe mâini etc.). Daca sunteti racit, aveti gripa sau nu va simtiti bine, este indicat sa nu faceti vizite in spital.
Reguli speciale de vizitare
Puteti obtine aprobari speciale pentru vizite în afara programului obisnuit de la medicul sef de sectie în cauza. Aprobarile sunt acordate numai în cazuri de boli grave sau pentru a nu îngreuna situatia rudelor.
Securitatea mediului spitalicesc
Folosirea telefoanelor mobile sau a statiilor de emisie-recepie este interzisa la etajele cu pacienti sau în preajma zonelor de tratament a acestora deoarece interferenele electromagnetice pot bruia echipamentul medical esential care monitorizeaza starea pacienilor.
Folosirea telefoanelor mobile cu camera foto este strict interzisa.
Folosirea camerelor video în scopul filmarii este strict interzisa.
În anumite situatii, acest lucru poate fi permis numai cu aprobare, iar o asistenta sau alt membru al personalului va monitoriza filmarea.
Va rugam sa luati la cunostinta faptul ca un comportament neadecvat din partea rudelor sau pacienilor nu va fi tolerat. În cazul unei astfel de situatii, paza sau gardianul vor fi chemati.
Coborarea/Preluarea pacientilor
Va rugam sa luati la cunostinta ca preluarile cu targa, sau scaunul cu rotile sunt disponibile atat la intrarea unde exista si acces pentru autosanitarele ce se adreseaza Camerei de garda cat si la intrarea prin Ambulatorul de Specialitate .