Imagine header
 
office@spitalcarei.ro  
  
 
 


 
 


 
 

PROGRAMARE INTERNARI BOLNAVI CRONICI

 

Internarea este modalitatea prin care pacientul cu o anumita afectiune stabilita la camera de garda, prin urgenta, sau in ambulatoriu, dupa consultatie, este admis in sectia cu paturi.
Nu fac obiectul acestei proceduri urgentele medico-chirurgicale.
Pacientul care nu prezinta urgente medico-chirurgicale, dar care necesita spitalizare, se poate interna in sectiile/compartimentele din cadrul Spitalului Municipal Carei exista un registru programare la internarea pacientilor cronici.
Medicii sefi/coordonatori sectie/compartimente stabilesc, functie de numarul de paturi si de dinamica internarilor/externarilor pacientilor care reprezinta urgente medico-chirurgicale, numarul de bolnavi care pot fi internati pe zi, prin programare.
Se tine cont de faptul ca fiecare sectie/compartiment are obligatia de a asigura un numar de paturi libere, intre 5 si 10% din numarul total de paturi din sectia respectiva pentru urgente.
Criteriile de prioritate pentru accesul la serviciile medicale oferite prin internarea programata: starea clinica a pacientului, distanta dintre locuinta si spital, existenta sau nu a apartinatorilor.

Boala cronica este aceea care nu pune in pericol viata pacientului. Astfel, in cazul unui bolnav cronic există doua posibilităti — fie este tratat imediat si atunci plăteste, fie beneficiaza de fondurile sistemului de asigurari de sănătate din Romania, dar se inscrie pe o lista de așteptare. Lista de așteptare se crează dupa o programare realizata de medic.

Un bolnav cronic care se prezinta la control, avînd eventual si dureri, poate fi amanat pentru internare, dacă medicul curant consideră acest lucru, ori daca sectia în care bolnavul solicită internarea este aglomerata.
Exceptie la programare fac urgentele care nu suporta nici o amanare.
Programarea pentru bolnavii cronici trebuie să asigure evitarea aglomerarilor din spital si, implicit, disconfortului pacientilor.


Programarea se poate realiza:
a) Telefonic, prin centrala telefonica a spitalului, se stabileste legatura telefonica a pacientului cu medicul de pe sectia pentru care are bilet de internare. Medicul respectiv il programeaza cu data, ora, diagnostic prezumtiv, toate acestea se noteaza in registrul special conceput, din sectia respectiva. De asemenea se trec in registru si date de contact, cand este posibil.
b) Medicul curant programeaza pacientul dupa consultatia de specialitate din ambulatoriu, notand aceste date in registru.
Pacientul este rugat sa ia legatura telefonic cu sectia respectiva cu o zi anterior datei stabilita pentru internare, pentru a verifica daca exista pat disponibil. In situatiile in care, datorita numarului mare de internari de urgenta, nu sunt paturi libere pe sectia respectiva, medicul va stabili, de comun acord cu pacientul, o alta data pentru programare.


Pacientul se prezinta la internare conform programarii, prezentand urmatoarele acte:

  • bilet de trimitere
  • bilet de internare
  • cardul de sanatate
  • dovada calitatii de asigurat
  • CI, BI, Pasaport; certificat de nastere.

In cazul in care pacientul nu este asigurat/nu poate face dovada calitatii de asigurat, va completa declaratia, in scris, prin care se obliga sa achite cheltuielile atrase de spitalizarea sa.

DOCUMENTE DE REFERINTA:
• OMS 386/2004-privind aprobarea normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003
• HG.262/2010 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul asigurarilor sociale de sanatate
• ORD.1782/576/2006 privind inregistrarea pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua sau spitalizare de zi.
• ORD.1490/2010 privind modificarea ORD.1782/576/2006 privind inregistrarea pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua sau spitalizare de zi.